Rittenburg III – Middelburg

Tussen de Vlissingsche watergang en de Grevelingenstraat bevindt zich een strook ter hoogte van de recente woningbouwontwikkeling Rittenburg fase II, die in aanmerking komt voor transformatie naar wonen. Ten noorden van het plangebied ligt het park Rittenburg, voorheen landgoed, dat ontworpen is in de Engelse landschapstijl.

Om de titel Rittenburg III te verdienen moet de planopzet ook nadrukkelijk een groene, parkachtige uitstraling krijgen. Het groene parkachtige karakter wordt verkregen door de bebouwing centraal in het plangebied te situeren, waardoor er langs de randen van het gebied een zone overblijft die een sterk groene inrichting kan krijgen. Door de gebogen rooilijn ontstaat er zo een steeds veranderend beeld van de gevelwanden en de groenzones. Bovendien kan op deze manier een centrale groene ruimte tussen Rittenburg fase II en III gecreëerd worden. Doordat de woningen in beide fases op deze ruimte georiënteerd zijn, gaan ze ruimtelijk gezien meer een geheel vormen en daarmee ook het park Rittenburg vergroten.