Duurzaamheid

Algemeen

Duurzaamheid is een breed begrip, de algemene definitie luidt: ‘eigenschap van lang goed te blijven of te blijven bestaan’.  Voor het realiseren van een (nieuwe) woonomgeving heeft duurzaamheid betrekking op een zeer divers aantal aspecten, die in ruime zin de woon- en leefkwaliteit en het voortduren van deze kwaliteiten bepalen. Het ‘lang goed te blijven’ heeft namelijk niet alleen betrekking op (de materialen van) de woning en de buitenruimte zelf, maar ook op een gezond en comfortabel klimaat in de woning (licht, lucht, temperatuur), de natuurlijke ecologische balans daar buiten en de sociale context van de woonomgeving.

Door al in het ontwerpproces op stedenbouwkundig, architectonisch en bouwtechnisch niveau duurzaamheidsprincipes mee te laten wegen in de te maken keuzes, kan naast het duurzamer maken van de woonomgeving ook (op langere termijn) een financiële efficiëntie behaald worden.

Urban Jazz en Duurzaamheid

Op basis van de thema’s licht, lucht, warmte, water en sociaal reikt Urban Jazz concrete voorbeelden en toepassingen aan, die passen binnen de kaders van de gewenste ruimtelijke en functionele kwaliteit.

De principes zijn toepasbaar op de schaal van:

  • de woning,
  • het kavel,
  • de openbare ruimte.

Hiermee worden op verschillende niveaus duurzame oplossingen afgedwongen of inspiratie gegeven aan ontwikkelaars, civieltechnici, architecten en toekomstige gebruikers om duurzame principes te betrekken bij het planvormingsproces.