De Wingerd – Oisterwijk

De Wingerd is een kleine inbreidingslocatie in wijk Pannenschuur in Oisterwijk. Op de locatie stond voorheen BS de Wingerd. Voor deze school komen huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens terug. Dit zijn woningen met één of anderhalve slaapkamer en een smalle beukmaat. De smalle (kleine) woningen stimuleren doorstroming naar andere woningen, wat scheefhuren moet tegengaan.

Het plan bevat een aaneengesloten rij van 14 woningen. De rij rondt het bestaande woonblok af en geeft het een kop. Om de lange rechtstand te doorbreken, verspringen de middelste woningen één meter naar achter. Voor de woningen langs komt een brede stoep te liggen. De stoep wordt uitgevoerd in twee materialen. Vanaf de woningen wordt één meter stoep uitgevoerd in klinkers. Deze ruimte kan worden gebruikt door de bewoners om een bankje of bloembakken te plaatsen, waardoor er een informele sfeer ontstaat. Het parkeren vindt plaats langs de bestaande wegen met als gevolg dat de woningen nooit direct op auto’s uitkijken maar op een brede groenstrook. Deze brede groenstrook geeft lucht in de volgebouwde woonwijk. De groenstrook wordt in overleg met de omwonenden en toekomstige bewoners ingericht.