De Waluwe – Zaltbommel

Aan de zuidelijke rand van de vestingstad Zaltbommel ligt woongebied De Waluwe. Een levendig gebied dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor starters, gezinnen en senioren.

 

VAN WEILAND NAAR EILAND

De ontwikkeling van het gebied De Waluwe is gefaseerd uitgevoerd in twee deelplannen die met elkaar worden verbonden door een centraal gelegen parkeiland. In de omliggende waterpartij wordt het regenwater opgevangen uit de naastgelegen woonbuurten. We kunnen spreken dat we het gebied hebben getransformeerd “van weiland naar eiland”.

 

CENTRALE VOORZIENINGEN

Op het snijvlak tussen de woonwijk De Vergt en De Waluwe is een voorzieningencentrum voor beide wijken ontwikkeld. In ‘De Portage’ zijn twee supermarkten, een aantal dag- en verswinkels, brede school ‘De Walsprong’, kindcentrum ‘Waluwe Kids’ en 74 appartementen opgenomen. Om de zichtbaarheid van alle voorzieningen vanuit verschillende zichtlijnen te waarborgen, zijn de appartementen opgetild en losgeweekt van de voorzieningenplint. De ruimte daartussen is ingericht als parkeerdek. De bevoorrading van de winkels vindt er inpandig plaats.

 

EEN EIGEN IDENTITEIT

De Waluwe II heeft een duidelijk herkenbare stedenbouwkundige identiteit waarbij het groene karakter (het parkeiland) en de openbare structuren in oost-west richting nadrukkelijk de identiteit van de wijk bepalen. De beoogde woningtypes en -dichtheid sluiten aan bij het omliggende straatbeeld en de ruime variatie in woningbouw van deelplan De Waluwe I. Om het nieuwe gedeelte onderscheidend te maken en tegelijkertijd in structuur en verschijning aan te laten sluiten is gekozen voor een jaren 1930’er jarenstijl. Hierdoor ontstaat er, ondanks de diversiteit, een duidelijke samenhang in stedenbouwkundige opzet.

 

Urban Jazz is verantwoordelijk voor het  stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van De Waluwe II. Het programma met ca. 800 woningen, 3500 m2 BVO voorzieningen en een parkeiland van ongeveer 3 hectare is door de jaren heen gefaseerd in uitvoering gebracht. Voor deelgebied ‘De Waluwe – parkeiland’ heeft Urban Jazz ook het bestemmingsplan opgesteld.

Bij de start van de realisatie van fase II is Urban Jazz door de gemeente Zaltbommel voor de eerste bouwperiode aangesteld als supervisor. Aan ons de taak om na het fraaie ontwerp ook de realisatie van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte te begeleiden.

 

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Zaltbommel