De Meander – Nederhemert

De Meander is een uitbreiding aan de oostelijke rand van het dorp Nederhemert en geeft ruimte aan ca. 120 woningen. Het plangebied ligt aan de achterzijde van de lintbebouwing aan de Kapelstraat en kijkt uit over de omliggende akkers en weilanden.

 

De plannaam Meander refereert aan de slingerende groenstructuur die door het plan loopt. Deze groenstructuur verwijst op zijn beurt naar het meanderende karakter van de Afgedamde Maas en haar uiterwaarden die aan de zuidzijde van Nederhemert ligt. De Meander wordt een groene woonbuurt die een duidelijke en passende afronding van het dorp vormt.

 

De ligging van de locatie op het snijvlak van het dorp en het landschap betekent dat er zorgvuldig omgesprongen dient te worden met de uitstraling van de toekomstige randen van het plangebied. Daarom is gekozen voor een opdeling van het plan in verschillende buurten die de overgang van het bestaande dorp naar het buitengebied benadrukken. Het plan bestaat uit vier delen: het lint, de buurt, de groene meander en de hoven.

 

Urban Jazz is de ontwerper van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast is Urban Jazz ook de opsteller van het bestemmingsplan en regisseur van de benodigde onderzoeken die in het kader van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd. Hiervoor werkte Urban Jazz samen met externe adviesbureaus die de onderzoeken hebben verricht.

 

OPDRACHTGEVER:

Boveneind Nederhemert BV