Park Luistruik – Nuenen

Het inrichtingsplan voor Park Luistruik heeft een parkachtige sfeer. In het plan staan groepen en solitaire bomen met soms onderbeplanting. Deze zetten een informele en parkachtige sfeer neer. De wegen en voetpaden die door het park heen lopen zijn ondergeschikt aan de groenstructuur. De voetpaden slingeren door het park heen. Hierbij is gelet op een logische routing door het plangebied zelf en in relatie tot de omgeving waaronder het centrum van Nuenen. Accenten in de vorm van bomen (grote rode beuk) worden op markante punten toegepast. Aan de noordzijde van het plan (bouwveld E) is een parkeergarage waarop een groendak wordt toegepast. De beplanting op het groendak wordt zo aangeplant dat het refereert naar een schilderij van Vincent van Gogh.

Naast het inrichtingsplan heeft Urban Jazz voor Park Luistruik ook het beplantingsplan gemaakt, waarbij reeds gerealiseerde noordelijk deel ook is meegenomen. Het inrichtings- en beplantingsplan houdt rekening met een grote hoeveelheid bestaande bomen.