Brede School Haaren – Haaren

Met het vastlopen van de procedure om binnen het oude centrumplan van Haaren een nieuwe brede school te realiseren zijn de de basisscholen opnieuw met de vraag gekomen om op korte termijn tot nieuwe huisvesting te komen. De realisatie van deze zogenaamde brede school op specifiek deze plek is het resultaat van een locatie onderzoek dat Urban Jazz verricht heeft. Hierin zijn 6 locaties binnen de kern Haaren tegen elkaar afgewogen op potenties en obstakels voor het huisvesten van een nieuwe brede school.

De kwaliteit van deze locatie ligt in het feit dat hier een goede combinatie gemaakt kan worden van een brede school met een volwaardige sporthal die ook een meerwaarde kan hebben voor de sportfuncties die er reeds gevestigd zijn. Urban Jazz heeft in nauwe samenspraak met de gemeentelijke projectgroep, de schoolbesturen en kinderopvang de stedenbouwkundige kaders opgesteld.  Hierin worden de ruimtelijk inpassing van het forse bouwvolume, de samenhang tussen de verschillende gebruikers binnen het gebouw en een veilige routing van en naar de sport- en onderwijsvoorzieningen geformuleerd en gewaarborgd.