Wendel Zuid – Gilze

De ruimtelijke structuur van Wendel-Zuid te Gilze zorgt ervoor dat de voorkanten van woningen georiënteerd zijn op de directe landschappelijke omgeving. De bebouwing vormt daarmee vanuit het landschap het gezicht van de dorpsrand en daarmee tevens het visitekaartje van Gilze bezien vanaf de provinciale weg. Er wordt een hedendaagse dorpse identiteit nagestreefd, dat is geen gedefinieerde architectuurstijl waar een specifieke stroming of filosofie aan ten grondslag ligt. In de kern gaat het om een hedendaagse en tijdloze interpretatie van traditionele vormgeving en materialisatie. Begrippen als ‘eenvoud’, ‘sober’ en ‘herkenbaar’ zijn daarbij kenmerkend voor de architectonische vormgeving en uitstraling.

In een beeldkwaliteitplan zijn door middel van referentiefoto’s van de gewenste architectonische vormgeving, tekst en begeleidende beelden de kaders bepaald om de gewenste ambities te verwezenlijken. Ook de duurzaamheidsambities zijn verwerkt in deze beeldkwaliteitsrapportage.