Waterretentiepark Den Donk – Oisterwijk

Sportpark Den Donk heeft door de bouw van een nieuwe sporthal en de aanleg van een groot parkeerterrein extra vierkante meters verhard oppervlak erbij gekregen. Voor het afkoppelen van regenwater bij extreme regenbuien is een waterretentiegebied aangewezen. Urban Jazz heeft het ontwerp gemaakt. Op basis hiervan heeft het bureau TB Infra de civiele uitwerking verzorgd.

 

De natuurlijke vorm van de waterretentie, de houtwallen en verhoogde ecologische waarde door houtwallen en verschraald grasland zijn vaste waarden in het ontwerp. In de waterretentie ontstaat, door het afgraven van het maaiveld verschraald grasland, rondom de waterretentie ligt weiland. Op deze manier wordt de waterretentie verbijzonderd ten opzichte van zijn omgeving. Het functionele gebruik van het plangebied is naar behoefte in te vullen. Er is bijvoorbeeld ruimte voor recreatie (wandelen, sport en spel). Voor extra attentiewaarde is een gestyleerde grondwal met een opvallende vorm aangelegd. Dit geeft de belastbaarheid en een visueel accent aan het gebied. Het symboliseert de overgang tussen functioneel en landschappelijk groen. Het landschapselement is gevormd uit de vrijgekomen grond uit de waterretentiebak. Zo hebben we kunnen werken met een gesloten grondbalans, grondtransport tot een minimum beperkt en als gevolg daarvan veel kosten kunnen besparen. Het vlonderpad van de Sportlaan door het plangebied maakt het aantrekkelijk het plangebied te bezoeken en doorwaden.

 

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Oisterwijk