Roozendries – Moergestel

Op de locatie van de voormalige ouderensoos De Roozendries in Moergestel (gemeente Oisterwijk) worden 9 grondgebonden woningen gerealiseren. Nadat Urban Jazz voor deze locatie een modellenstudie heeft gemaakt, hebben wij tevens het inrichtingsplan opgesteld voor het uitgewerkte voorkeursmodel.

De Roozendries gaat een woongebiedje vormen met een eigen karakter. Het doel is om een eenvoudig straatprofiel te krijgen dat past in een klein dorp. De inrichting van de openbare ruimte sluit zodoende aan bij het karakter van de Prinses Margrietstraat, maar onderscheidt zich in kleur en formaat.

Het bestaande hoogwaardig groen op de perceelsranden (beukenhagen en inheemse bomen) wordt zoveel mogelijk behouden. De randen van het plangebied worden dan ook afgezoomd met groen. Er wordt geen inrichting nagestreefd die er bedacht uitziet. Daarom worden, waar hiervoor ruimte is, enkele boom willekeurig ten opzichte van elkaar langs de straat geplaatst. Deze bomen zijn van 2e of 3e orde (relatief kleine bomen).