Koningin Wilhelminastraat – Hedel

De planlocatie ligt op het punt waar de oude lintstructuur van de Koningin Wilhelminastraat en de Oude Rijksweg samen komen aan de noordzijde van de kern Hedel en vormt daarmee een entree van het dorp. Het plangebied grenst langs de drie zijden aan verschillende ruimtelijke milieu’s.

In het stedenbouwkundig plan dat Urban Jazz opgesteld heeft krijgt het plan langs deze drie randen dan ook een verschillende en passende uitstraling. Hierbij richt het plan zich met de representatieve voorgevels naar buiten. De stedenbouwkundige invulling gaat uit van één ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer op de Kon. Wilhelminastraat.

Naast het ontwerpen van het verkavelingsplan is Urban Jazz ook verantwoordelijk voor het beplantingsplan binnen de plangrenzen en het inpassingsplan van een mogelijke geluidsmuur op de bestaande grondwal langs de Oude Rijksweg. Waarbij ook het verplaatsen van de bushalte integraal in opgenomen is.