Heilaren Noord – Heeswijk-Dinther

Het woningbouwplan ‘Heilaren-Noord’ is gelegen aan de noordrand van Heeswijk-Dinther. Er is gekozen voor een ruime opzet met drie verschillende, door groen en water gescheiden, deelgebieden. Iedereen woont er aan het groen òf aan het water. Elk deelgebied heeft een eigen beeldkwaliteit en architectuur. Deelgebied ‘De Hoven’ sluit qua architectuur aan op de bestaande bebouwing van Heilaren. Deelgebied ‘De Heuvel’ vormt een knipoog naar de nabijgelegen Abdij van Berne en is vormgegeven als een gesloten burcht met moderne architectuur, gelegen op een heuvel. Het ‘Groene Eiland’ vormt de tegenhanger van De Heuvel. Hier is juist sprake van een open en groene opzet.

 

Urban Jazz is gevraagd als supervisor voor de architectonische uitwerking van het totale project. Basis hiervoor is het door ons opgestelde stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. Omdat wij van start tot finish betrokken zijn geweest, hebben we continue kunnen sturen op de gewenste kwaliteit en samenhang. De gemeente Bernheze hechtte veel waarde aan deze manier van werken en toonde hiermee aan dat de rol van de stedenbouwkundige niet ophoudt bij enkel het stedenbouwkundig plan.

 

In navolging van het verkavelingsplan, het beeldkwaliteitplan en de rol van supervisor heeft Urban Jazz ook de inrichting van de buitenruimte voor Heilaren-Noord verzorgd. Met het inrichtingsplan is op de de verschillende architectonische sferen aangesloten maar zijn tevens de verschillende sferen met elkaar verbonden tot een samenhangende woonbuurt. Door het consequent toepassen van de maatvoering in de profielen en de bestratingsmaterialen is een samenhangende inrichting gecreëerd. Per deelgebied is met de beplanting ingespeeld op de sfeer van het betreffende architectonische beeld.

 

De gekozen materialen voor de verharding stralen kwaliteit uit en zorgen door hun kleurstelling voor een goed leesbare openbare ruimte waarin de verschillende functies (rijden, parkeren, verblijven) duidelijk herkenbaar zijn. Op strategische plekken is een kunstwerk of sculptuur geplaatst om de ruimte te verbijzonderen en een eigen karakter te geven. In de groene ruimte zijn meedere speelplekken gerealiseerd. Deze zijn samen met de bewoners ontworpen en ingericht.

 

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Bernheze