Doorgaande route – Oudenbosch

Door de aanleg van de Zuidelijke Omleiding Oudenbosch zullen er in de kom van Oudenbosch maatregelen getroffen worden om deze omleiding zo optimaal mogelijk te maken. Dit betekent het aanbrengen van verkeersremmende voorzieningen en tegelijkertijd het verhogen van de verkeersveiligheid voor voetgangs en fietsers en het verbeteren van de sfeer en uitstraling van het straatbeeld.

Urban Jazz kreeg de opdracht om de herinrichtingsopgave voor de doorgaande route door Oudenbosch op een realistische wijze in beeld te brengen. Het accent van de opgave lag op het visualiseren van de snelheidsremmende maatregelen die door de vier klankbordgroepen zijn aangereikt. Wij hebben hiervoor foto impressies gemaakt voor 14 locaties op de doorgaande route. Tevens hebben wij op de locaties van de Markt/Basiliekplein en de Sint Bernaertsstraat inrichtings- en materiaalvoorstellen gedaan voor het nieuwe straatprofiel en de verharding.