De weg van Franciscus

Klaar staan voor anderen die het nodig hebben, dienstbaar zijn. Bijdragen aan de samenleving door mensen in nood op te vangen, zieken en ouderen te verzorgen en les te geven aan meisjes op scholen en internaten. Net als Franciscus afstand nemen van geld en luxe en op die manier echte aandacht geven aan medemensen. Oog hebben voor mens en natuur. De natuur die alles verbindt en onvervangbaar is, waardoor je er liefdevol mee om moet gaan. Een levensovertuiging die de zusters van de congregatie Franciscanessen van Oirschot altijd in praktijk hebben gebracht en ook tot in de toekomst willen nalaten aan volgende generaties.

Het klooster aan de Koestraat in Oirschot, in eigendom van de Zusters Franciscanessen, biedt thans huisvesting aan zusters en aan zorgstichting Amaliazorg. De zusters die er nog wonen worden ouder, minder in aantal en zoeken naar mogelijkheden om hun erfgoed op een passende manier te zekeren voor de toekomst. Het hiervoor geschetste perspectief en beeld van de huidige situatie waren de aanleiding om de Weg van Franciscus als basis te nemen voor de gebieds- en landschapsvisie voor het kloostercomplex.