Varikse Driehoek – Heerewaarden

In samenwerking met Woonstichting De Kernen zijn bij de dorpsentree van Heerewaarden 49 oude woningen gesloopt en vervangen voor 38 nieuwe woningen die voldoen aan de huidige woonwensen. Zowel het stedenbouwkundig plan als de vertaling daarvan in de architectuur van de woningen dragen bij aan versterking van het dorpse karakter. We hebben veel waardering ontvangen omdat het plan uitermate goed past bij de locatie als onderdeel van de dorpskern.

 

Het straatbeeld is sterk verbeterd door extra en nieuwe groenvoorzieningen aan te brengen. In de openbare ruimte is er een overzichtelijkere oplossing voor parkeren bereikt, door het parkeren op de rijbaan te vervangen voor parkeerplekken in parkeerhavens parallel aan de straat en door het toevoegen van parkeerplekken in drie parkeerhavens met haakse parkeerplaatsen. Het binnenterrein is ‘opgeschoond’ van allerlei oude bouwsels en objecten. De ruimte die daardoor is vrijgekomen is om te voorzien in de parkeerbehoefte, speelruimte en gemeenschappelijke buitenruimte voor de bewoners. Door deze ingreep hebben we een waardige entree van de dorpskern kunnen bewerkstelligen.

 

Een woordvoerder van WS De Kernen gaf aan: “Een bijzonder moment voor de bewoners. We hebben niet alleen stenen gesloopt, maar ook herinneringen.” De sloop betekende voor de bewoners echter de start van een nieuw begin in de Varikse Driehoek in Heerewaarden.

 

Na ontwerp en advisering over de nieuwe verkaveling en het opstellen van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan voor de herontwikkeling in de Varikse Driehoek, heeft Urban Jazz ook het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en het binnenterrein gemaakt.

 

OPDRACHTGEVER:

Woonstichting De Kernen

SAMENWERKING:

Architectenbureau Visser & Bouwman