De Buurt – Zuilichem

In korte tijd heeft Urban Jazz in opdracht van woonstichting De Kernen de lastige puzzel kunnen oplossen voor De Buurt aan de Molenstraat in Zuilichem. We hebben een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan opgesteld dat heel enthousiast is ontvangen bij zowel de woonstichting als mede de gemeente(lijke politiek) en de bewoners van het dorp.

 

De ligging in de landelijke omgeving en de wens om een samenhangend buurtje te maken voor meerdere doelgroepen hebben geleid tot de thematiek van het boerenerf. Het concept gaat uit van een cluster met boerderij- en stalachtige woningen aan de Molenstraat en een dijkwoning aan de Waaldijk. Tussen beide straten is een wandelroute gerealiseerd die de verbinding maakt tussen de dorpskern en de uiterwaarden achter de Waaldijk.

Alle woningen zijn uitgevoerd in een traditionele agrarische baksteenarchitectuur. Door het parkeren op een slimme plek neer te leggen hebben we voor de bewoners een autoluw erf kunnen creëren. Geheel in stijl van de historische boerenerven is een bleekveld (grasveld waar de was te drogen werd gelegd) aangelegd met leibomen voor de woningen (zorgen voor schaduw en verkoeling in de woningen) en een notenboom (levert noten en verjaagt muggen).

 

OPDRACHTGEVER:

Woonstichting De Kernen