Broedershof – Echteld

Het plangebied Broedershof is gelegen langs de Ooisestraat in Echteld, ten zuiden van de dorpskern, en wordt rondom omsloten door boomgaarden en akkerland. Het feit dat het plangebied ingeklemd ligt tussen boomgaarden betekent dat er rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van milieuhindercontouren. De uitdaging was een aantrekkelijk ontwerp te maken dat past binnen de strikte milieukaders. Het uitgangspunt is om de nieuwe woonbuurt volledig op te laten gaan in de bestaande dorpse structuur van Echteld en het buitengebied.

Uit de verschillende verkavelingsmodellen is, mede op basis van gesprekken met omwonenden, een voorkeursmodel gekozen dat de basis is voor de verdere planuitwerking. Hierbij is het dorpse karakter richtinggevend, dit betekent dat het plan een informeel en kleinschalig karakter heeft. Een groenstrook aan de rand van het plangebied met daarin een brede sloot met natuurvriendelijke oevers met bomen en struweel zorgen ervoor dat de nieuwe woonbuurt aansluit op het buitengebied. In deze groenstrook is ruimte voor spelen en wandelen kan worden.