Wie is Urban Jazz

Urban Jazz is gespecialiseerd in ontwerp, advies en projectbegeleiding op het gebied van stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur. Wij ontwerpen nieuwe leefomgevingen waarin met plezier wordt gewoond, gerecreëerd en gewerkt.

Urban Jazz gaat voor swingende plannen, passend binnen de kaders die door onze opdrachtgevers worden gegeven, maar brutaal genoeg om af te wijken van de standaard. Hierbij stellen we altijd het belang van de eindgebruiker voorop. Wij staan voor kwaliteit en maatwerk, maar ook voor vernieuwing en verrassing.

Urban Jazz kan u in alle projectstappen ondersteunen: van concept-ontwikkeling tot ruimtelijk ontwerp en bestemmingsplan. Wij staan voor een creatieve, oplossingsgerichte aanpak binnen een goed gestructureerd werkproces. Dit leidt tot draagvlak en een spoedige voortgang.

De producten die wij kunnen verzorgen zijn:

 • integrale gebiedsvisies en masterplannen
 • stedenbouwkundige plannen voor in- en uitbreidingslocaties
 • verkavelingsplannen
 • inrichtingsplannen voor de openbare ruimte
 • landschapsplannen
 • beeldkwaliteitplannen
 • integrale dorps- en wijkontwikkelingsplannen
 • welstandsnota’s

Urban Jazz werkt indien nodig samen met onafhankelijke netwerkpartners: experts op het gebied van verkeer, civiel- en natuurtechniek, planexploitatie, natuur, ecologie, milieu en archeologie.

Urban Jazz is partner van:

 • Midpoint | House of Leisure.
 • BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse stedenbouwkundigen & planologen)
 • CAST (Centrum voor Architectuur & Stedenbouw Tilburg)
 • DEC Oisterwijk (Duurzame Energie Coöperatie)

Selectie projecten

Naar alle projecten

Vacature (maart/april 2024)

We zoeken een nieuwe landschapsarchitect/landschapsontwerper.

* Ben je creatief + inspirerend?
* Heb je enige ervaring + ruimtelijk inzicht + communicatieve vaardigheden?
* Kan je goed visualiseren + presenteren?
* Beheers je computervaardigheden (Cad, Adobe, Sketchup, Rendersoftware)?
* En heb je zin om je ontwerptalent in te zetten bij een leuk ontwerpburo met een gevarieerde orderportefeuille in de prachtige leerfabriek KVL in Oisterwijk?

Neem dan contact op met ons.
Bel Jan-Hein (06-12750232) of Sander (06-34611778) of stuur je portfolio en gegevens naar info@urbanjazz.nl.

Je gaat dan werken aan mooie integrale projecten op verschillende schaalnivo’s en in alle stadia van de planvorming.

Contact

Urban Jazz B.V.

p/a Leerfabriek KVL
Almystraat 14
5061 PA Oisterwijk
info@urbanjazz.nl

Linkedin
logo x X/Twitter
Youtube
Facebook
Jan-Hein Biemans
stedenbouwkundig ontwerper/adviseur
T: 06 12 75 02 32
E: jan-hein@urbanjazz.nl
Annemiek Coppens
juridisch planoloog
T: 06 13 22 25 76
E: annemiek@urbanjazz.nl
Kasper Melis
junior stedenbouwkundig ontwerper
T: 06 43 77 98 99
E: kasper@urbanjazz.nl
Marion van den Akker
procesmanager
T: 06 28 98 82 99
E: marion@urbanjazz.nl
Sander Boon
stedenbouwkundig ontwerper/adviseur
T: 06 34 61 17 78
E: sander@urbanjazz.nl
Aniek Stubenitskij
landschapsontwerper
T: 06 28 28 78 01
E: aniek@urbanjazz.nl
Noor van Berkel
junior stedenbouwkundig ontwerper
T: 06 39 73 29 80
E: noor@urbanjazz.nl